Site Overlay

Events

“टच बालग्रामच्या  विद्यार्थ्यांना नेहरू विज्ञान केंद्रास भेट”

TOUCH संस्थेने दि.७ मे रोजी टच बालग्राम मधील विद्यार्थ्यांना नेहरू विज्ञान केंद्र, वरळी, मुंबई या ठिकाणी विज्ञान प्रदर्शन पाहण्यास नेले होते.विद्यार्थ्यांना भारताने विज्ञानामध्ये केलेली प्रगती तसेच विज्ञानातून तयार झालेले विविध तंत्रज्ञान, विविध आकाश यानांची माहिती, 3D मध्ये विविध जंगली प्राण्यांची तसेच जलचर प्राण्यांची माहिती, आपली भारतीय संस्कृती, अवजारे, विविध वनौषधी सर्व प्रकल्पांची  प्रत्यक्ष माहिती मिळाली.दुपार सत्रात भोजनाचा नंतर विद्यार्थ्यांनी नेहरू विज्ञान केंद्रामध्ये असलेल्या बगीच्या मधील खेळाचा आनंद घेतला.

TOUCH संस्थेच्या कर्मचारीवृंदाच्या साहाय्याने आयोजित केलेल्या शैक्षणीक सहलिमध्ये बालग्रामची एकूण  40 मुले सहभागी झाले होते.

TOUCH – Shramdan PANI AADVA PANI JAGVA

Please contact

TOUCH

98194 53873 / 87791 62170